Home » Praktische informatie » Gastouderbureau Via Viela

Gastouderbureau Via Viela

Vogelvriendjes is aangesloten bij Gastouderbureau Via Viela. Dit gastouderbureau bemiddelt tussen de gastouder en de ouder. Alleen als de gastouder en ouder gebruik hebben gemaakt van de diensten van een gastouderbureau mag het volgens de Wet Kinderopvang ‘gastouderopvang’ heten. Gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het gastouderbureau is er verantwoordelijk voor dat bij alle gastouders een goede opvangomgeving voor kinderen ontstaat en blijft bestaan. Vogelvriendjes handelt in overeenstemming met het pedagogisch beleid van Via Viela.