Home » Praktische informatie » Bij afwezigheid gastouder

Bij afwezigheid gastouder

Wanneer ik ziek ben, vakantie heb of door andere omstandigheden niet de mogelijkheid heb om kinderen op te vangen, dienen ouders zelf voor vervanging te zorgen. Indien mogelijk kan er voor gezorgd worden dat de kinderen tijdelijk bij een andere gastouder in de buurt ondergebracht kunnen worden, dit zal afhankelijk zijn van het moment. Daarnaast maak ik gebruik van een achterwacht, deze kan inspringen in geval van nood. Ik zal er op de eerste plaats alles aan doen om mee te denken voor een passende oplossing wanneer ik plotseling of gepland afwezig ben.