Home » Extra

Extra

Door mijn orthopedagogische achtergrond ben ik bereid om tijdens de opvang extra ondersteuning te bieden in het geval er twijfels zijn omtrent de ontwikkeling van het kind of wanneer ouders het fijn vinden als ik een bepaalde activiteit met het kind extra oefen.
Daarnaast wil ik in de toekomst gehoor gaan geven aan de oproep vanuit de politiek om ook in de kinderopvang al Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) aan te bieden. Ik wil VVE benutten om bij alle kinderen hun talenten, interesses en dus hun sterke punten te benadrukken. Hoe dit er precies uit zal gaan zal ik later toe gaan lichten. Het zal er op neer komen, dat op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, spraak, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. Dit alles uiteraard in samenspraak met ouders. Vogelvriendjes biedt dus meer dan alleen de basiszorg, mits daar behoefte aan is.

20160414_164433

View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim