Home » Activiteiten

Activiteiten

Het belangrijkste is dat de kinderen veilig en lekker kunnen spelen. Ik vind het leuk om allerhande activiteiten samen te ondernemen. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, naar de bossen, themagerichte opdrachtjes doen, knutselen, voorlezen, oefenen met educatieve spelletjes, verkleedspelletjes etc. Als we er op uitgaan zal ik de ene keer gaan wandelen met de wandelwagen of de bolderkar, een andere keer pak ik de fiets. Dit zal afhankelijk zijn van de groepsgrootte en de leeftijden van de kinderen die er op dat moment zijn.
Natuurlijk is er voor het kind ook voldoende ruimte om alleen of met andere kindjes te kunnen spelen. Kinderen leren spelenderwijs en ontdekken veel. Er is verschillend speelgoed aanwezig voor allerlei leeftijdscategorieën om de kinderen uit te dagen en ik zorg dat hier ook voldoende in afgewisseld wordt.
Uiteraard hangen alle activiteiten samen met mijn eerder genoemde visie. Hieronder geef ik daar toelichting op.

Emotionele veiligheid
Ik streef ernaar dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze vertrouwd worden met de omgeving. Voor en na de opvangdag is er de mogelijkheid om met ouders te praten over het
welbevinden van het kind, over bijzondere gebeurtenissen of situaties etc. Naar behoefte kan er ook een afspraak gepland worden om op een ander moment over het kind te praten.

 • Ik benader de kinderen positief zodat ze zich vertrouwd kunnen voelen.
 • De activiteiten zijn mede gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen.
 • Ik bied structuur en voorspelbaarheid door middel van vaste routines, rituelen en regels. Dit geeft het kind houvast omdat hij/zij kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Kinderen verkrijgen zo overzicht over een tijd en ze weten waar ze aan toe zijn. Ik benoem het programma voor de dag waarbij ik gebruik maak van foto’s om te kunnen laten zien welke activiteiten eraan komen en in welke volgorde.
  View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim

Persoonlijke competenties
Persoonlijke competenties stellen een kind in staat om allerlei problemen adequaat aan te pakken en zich juist aan te passen aan veranderende omstandigheden. Kinderen hebben ruimte nodig om op ontdekkingstocht te gaan, om nieuwe dingen te leren en nieuwe vaardigheden op te doen. Ik vind het dan ook belangrijk om de kinderen veel dingen zelf te laten doen, dit is namelijk ook nog eens goed voor hun zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat een kind leert dat niet alles vanzelf gaat, maar dat oefenen erbij hoort en dat het ook nog eens fijn is om zelf dingen te kunnen doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren van taal, de motorische en cognitieve ontwikkeling maar ook bij conflicten. Ook dan is het belangrijk dat een kind probeert om het eerst zelf op te lossen.

 • Ik wil aansluiten bij de leeftijd, de ontwikkeling en de interesse van een kind door goed te kijken en te luisteren naar het kind (wat kan het al, wat wil het graag, wat is boeiend). Een baby laat ik bijvoorbeeld voelen aan de speeltjes of materialen waar hij/zij naar kijkt. Een peuter mag bijvoorbeeld kiezen welk boekje ik ga voorlezen.
 • Door de ervaringen van een kind te benoemen (‘Dat vind je leuk hè?’) en de pogingen van het kind aan te moedigen (‘Wauw, wat kun jij dat goed zeg!’) stimuleer ik een kind om zijn ervaringen uit te breiden, vol te houden en om nieuwe dingen te blijven proberen. Ik zal de blijdschap delen als iets lukt want als een kind merkt dat het iets kan leren dan geeft dat een kick en het krijgt er zelfvertrouwen van (‘Ja, goed gedaan!!’). Ook geef ik complimenten voor de inzet en ik motiveer het kind als een bepaalde vaardigheid nog te moeilijk is.
 • Naast het aanbieden van stimulerende materialen is het ook belangrijk het kind aan te moedigen om er mee aan de slag te gaan. Ik zal een kind uitdagen om iets nieuws te proberen of om het op een andere manier te doen.
 • Kinderen hebben zelf ook veel te vertellen. Het is waardevol om aan te sluiten bij de geluidjes die een kind maakt of bij de dingen die het zegt. Op deze manier wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Dit gebeurt ook door het praten met de kindjes over de wereld om hen heen. Bijvoorbeeld door dingen te benoemen, woordjes steeds te herhalen en samen eenvoudige gesprekjes voeren. Voor een kind is het vooral belangrijk dat hij/zij het gevoel heeft dat gezien wordt waar hij/zij mee bezig is. Dus bijvoorbeeld het vragen naar wat het getekend of gebouwd heeft en het daar over te laten vertellen betekent al heel veel voor het kind.
 • Door het aanbieden van bijvoorbeeld spelen met de bal, rennen, huppen enz. stimuleer ik de motoriek van een kind.

Sociale competenties
De meeste mensen zijn ‘sociale wezens’, ze houden van contact met anderen. Dat vraagt van een kind dat het moet leren om rekening te houden met de wensen, behoeften en ideeën van anderen. Heel jonge kinderen kunnen dat nog niet. De activiteiten die we doen zijn er op gericht de kinderen te stimuleren om sociale kennis en vaardigheden op te doen, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen; kunnen communiceren; samenwerken; anderen helpen; conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

 • Ik communiceer met de kinderen en probeer ze ook te stimuleren om onderling te communiceren.
 • De kinderen werken samen aan activiteiten zoals binnen en buiten spelen, puzzels maken,  knippen, plakken en verven, liedjes zingen, ‘klusjes’ doen, gezamenlijk eten en drinken.
 • Kinderen zijn bij mij regelmatig deel van een groepje en nemen op die manier deel aan groepsgebeurtenissen. Zo leren ze vaak onbewust door de gehele dag heen, bijvoorbeeld om wat voor elkaar over te hebben, elkaar te helpen en elkaar te stimuleren en prikkelen.

 

View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim

View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim View More: http://esthervangeenen.pass.us/kim

 

20160203_094254 20160215_115302